Γεννήτρια Βενζίνης HONDA EU70is
4,397.04 Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.