Γεννήτρια Βενζίνης HONDA EU70is
5,129.88 Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.