Σχοινί εκκίνησης – TLO031
5.39 Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.